Podręcznik EcubWare 4.2.1

Instrukcja obsługi oprogramowania

EcubWare 4.2.1

Rok produkcji: 202012

Zawartość

1. Instalacja i uruchomienie środowiska systemowego
  1.1 Środowisko do biegania
  1.2 Zainstaluj OpenGL
  1.3 Zainstaluj NET Framework 3.5
  1.4 Zainstaluj EcubWare
2. funkcja drukowania 3D FDM
  2.1 Wprowadzenie do interfejsu
  2.2 Pasek menu
  2.3 Zarządzanie drukarką
    2.3.1 Pierwsze użycie EcubWare
    2.3.2 Wybierz Printer z Menu
   2.4 Import modelu
     2.4.1 Importuj model za pomocą menu głównego
     2.4.2 Importuj model za pomocą menu narzędzi
    2.4.3 Importuj model przez przeciągnięcie myszą
  2.5 Ustawienia parametrów modelu
  2.6 Ustawienia parametrów drukowania
    2.6.1 Zalecane ustawienia
    2.6.2 Niestandardowe
  2.7 Krojenie i zapisywanie
   2.8 Funkcja prawego przycisku myszy
  2.9 Jednokolorowy druk 3D FDM
  2.10 Dwukolorowy druk 3D FDM
3. funkcja grawerowania laserowego
  3.1 Otwórz funkcję lasera z menu
  3.2 Obsługiwany format obrazu
  3.3 Wprowadzenie do interfejsu
  3.4 Obsługiwany format obrazu
  3.5 Eksport krok po kroku
  3.6 Lista zalecanych wartości szybkości drukowania
4. Funkcja rzeźbienia CNC
  4.1 Otwórz funkcję CNC z menu
  4.2 Interfejs funkcji
  4.3 Import Vector
  4.4 Importuj mapę bitową
  4.5 Importuj Gcode
  4.6 Utwórz tekst celny
  4.7 Utwórz kształt
   4.8 Utwórz tłoczone
   4.9 Problemy i rozwiązania
    4.9.1 Nie można otworzyć pliku wektorowego
    4.9.2 Gcode generowany przez plik bitmapy ma obramowanie
5. Przełączanie języka
  5.1 Chinse na angielski
  5.2 z angielskiego na Chinse

 

 

   „Ecubware” to wielofunkcyjne oprogramowanie, które obejmuje funkcję drukowania 3D FDM, funkcję grawerowania laserowego i funkcję rzeźbienia CNC. Cały plik generowany przez oprogramowanie (*. Gcode) jest dostępny dla modeli TOYDIY firmy EcubMaker, model użytkowy ma zalety wygodnego przełączania modułów funkcjonalnych, dużej szybkości krojenia i rozsądnego generowania ścieżek oraz potężnej funkcji pełnej wizualizacji modelu 3d i ścieżkę narzędzia.

1. Instalacja i uruchomienie środowiska systemowego

1.1 Środowisko do biegania

Środowisko pracy Windows: Windows 7 lub nowszy.

Połączenie internetowe: Zalecane połączenie sieciowe

Karta graficzna: Obsługa OpenGL

1.2 Zainstaluj OpenGL

OpenGL to wielojęzyczny, wieloplatformowy interfejs programowania aplikacji do renderowania grafiki wektorowej 2D i 3D. Służy do rysowania złożonych trójwymiarowych scen z prostych prymitywów. Jeżeli nie ma„Opengl 2.0” lub powyżej dysku dla karty graficznej w komputerze użytkownika, wpłynie to na otwieranie i używanie oprogramowania EcubWare. Ogólnie domyślna wersja karty graficznej jest niższa po zainstalowaniu systemu, jak pokazano na poniższym rysunku.

图片1

 

Wybierz kartę graficzną (domyślny wyświetlacz po instalacji systemu: podstawowa karta graficzna firmy Microsoft)

Bez sterownika OpenGL podczas uruchamiania oprogramowania EcubWare występuje następujący błąd.

图片2

 

Zaktualizuj sterownik karty graficznej. Oto sposób rozwiązania problemu.

图片3

Najedź myszą na „Szukaj w internecie i systemie Windows”

 

图片4

Wpisz „Menedżer urządzeń”

图片5

Wyskakujące okno „Menedżer urządzeń”

图片6

Wybierz „Karty graficzne” i „Microsoft Basic Display Adapter”

Domyślny ekran po instalacji systemu„Podstawowy adapter wyświetlacza firmy Microsoft”

图片7

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaktualizować sterownik

(Komputer musi być połączony z Internetem)

 图片8

 

kliknij „Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika”

 图片9

Wyszukiwanie oprogramowania online ...

 图片10

Pobieranie oprogramowania sterownika po znalezieniu

 图片11

Instalowanie oprogramowania sterownika po pobraniu

 图片12

Instalacja przebiegła pomyślnie i została wyświetlona poprawna nazwa karty graficznej

 图片13

 

Instalacja przebiegła pomyślnie i została wyświetlona poprawna nazwa karty graficznej

Następnie sprawdź, czy oprogramowanie jest poprawnie otwarte

 

 图片14

 图片15

Jeśli otworzysz go poprawnie, problem został rozwiązany. Jeśli nie można go otworzyć, prawdopodobnie oznacza to, że karta graficzna nie obsługuje OpenGL lub inny problem ze zgodnością.

1.3 Zainstaluj NET Framework 3.5

Jeśli nie zainstalowano platformy NET Framework 3.5 lub nowszej, po uruchomieniu oprogramowania funkcji lasera pojawiają się następujące monity , jak pokazano niżej

图片16

Zainstaluj platformę NET Framework 3.5 lub nowszą, stosując rozwiązanie 2: Gdy komputer jest połączony z Internetem, kliknij opcję „Pobierz i zainstaluj tę funkcję”, jak pokazano na powyższym obrazku. Po kliknięciu do końca instalacji będzie się pojawiał następujący status.

 

图片17

 图片18

图片19

 

1.4 Zainstaluj EcubWare

Krok 1: kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny    图片20      Samorozpakowujący się plik ……

图片21

Sprawdza trzy pozycje, każda awaria spowoduje nieprawidłowe działanie oprogramowania EcubWare. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz kliknąć „Następny krok” lub „Pomiń”, aby przejść do następnego kroku.

图片22

图片23

Krok 2: Po ustawieniu ścieżki kliknij dalej

图片24

 

Krok 3: Kliknij dalej

图片25图片26

Krok 4: Wybierz, co chcesz zainstalować. Jeśli jest to pierwsza instalacja, wybierz wszystkie opcje, które mają zostać zainstalowane. Następnie kliknij „Zainstaluj”

 

图片27

Instalowanie ……

图片28图片29

2. funkcja drukowania 3D FDM

Główną drukarką używaną w tym module jest drukarka 3D TOYDIY 4w1TOYDIY 4w1 FDM ToolHead / TOYDIY 4w1 FDM-Dual ToolHead) 、Drukarka 3D FANTASY PRO4 i TOYDIY 4w1 3D 2.0TOYDIY 4w1 FDM ToolHead / TOYDIY 4w1 FDM-Dual ToolHead

图片30

2.1 Wprowadzenie do interfejsu

Główny interfejs zawiera „Pasek menu”, „Pasek ustawień parametrów”, „Pasek widoku” i „Pasek narzędzi parametrów modelu”. Możesz zmienić informacje o drukarce na pasku menu i otworzyć ustawienia zaawansowane. Obszar ustawiania parametrów to główny obszar funkcjonalny, w którym użytkownik wprowadza różne parametry potrzebne do krojenia i generuje lepszy plik G-Code na podstawie tych parametrów. Obszar widoku służy głównie do przeglądania modeli, umieszczania modeli, modeli zarządzania, podglądu ścieżki wycinka, przeglądania wyników wycinków.

图片31

 

 

2.2 Pasek menu

Funkcja obejmuje głównie otwieranie i zapisywanie pliku modelu, ustawianie parametrów, dodawanie modelu, pomoc i tak dalej.

图片32

2.3 Zarządzanie drukarką

2.3.1 Pierwsze użycie EcubWare

Przy pierwszym otwarciu EcubWare pojawia się okno dialogowe „Dodaj drukarkę”. Jak pokazano poniżej, wybierz nazwę drukarki, która odpowiada żądanemu nagłówkowi narzędzia. Wartością domyślną jest „TOYDIY 4in1 FDM ToolHead” (nagłówek narzędzia FDM).

图片33

2.3.2 Wybierz Printer z Menu

Otwórz interfejs oprogramowania, w menu głównym „Dodaj drukarki” dodaj żądaną drukarkę.

图片34

2.4 Import modelu

Oprogramowanie ma różne sposoby importowania modelu, użytkownicy mogą importować modele zgodnie z preferencjami.

2.4.1 Importuj model za pomocą menu głównego

Plik ”-„ Otwórz plik (i) ”

图片35图片36图片37

2.4.2 Importuj model za pomocą menu narzędzi

Znajdź pasek narzędzi po lewej stronie oprogramowania      图片38   pośród,

 

图片39Importuj model. Możesz ładować modele 3D w różnych formatach, takich jak stl, obj, Dae i AMF. Możesz też użyć polecenia Załaduj plik modelu z menu Plik lub możesz użyć CTRL + l. Załaduj plik wielbłąda, a oprogramowanie może wprowadzić pewne zmiany w modelu, takie jak przesunięcie, obrót, skalowanie, odbicie lustrzane.

图片40Odwiedź oficjalną stronę internetową. Niektóre informacje można pobrać ze strony głównej.

图片41Pobieranie modelu. Na stronie możesz pobrać pliki *. pliki modelu w formacie * .STL

 

2.4.3 Importuj model przez przeciągnięcie myszą

Aby zaimportować model, kliknij model przechowywany na komputerze i przeciągnij model do głównego interfejsu EcubWare.

图片42

2.5 Ustawienia parametrów modelu

Aby uzyskać doskonały efekt drukowania, model należy dopasować do odpowiedniej pozycji i rozmiaru. Użytkownicy mogą to zrobić za pomocą „paska narzędzi parametrów modelu”.Oto jak to działa

图片43Ruszaj się : Szachownica w obszarze widoku to obszar platformy drukowania. Nacisnij i przytrzymajLewy przycisk myszy do strzałki i przesuń góra-dół, lewo-prawo, aby zmienić pozycję swojego Modelu na Platformie. Użyj Naciśnij i przytrzymajPrawy przycisk myszy obrócić całą platformę. model można umieścić w dowolnym miejscu w okolicy. Obracać sięKółko w myszce aby powiększyć, pomniejszyć model, aby zobaczyć widok szczegółów.

图片44

图片45Skala: Transformacja skalowania modelu, ustaw odpowiednią wartość procentową skalowania. Po wybraniu modelu kliknij przycisk Skala, a zobaczysz trzy kwadraty na powierzchni modelu reprezentujące osie X, Y i Z. Kliknij i przeciągnij pole, aby przeskalować model o określoną wielokrotność. Możesz także wprowadzić współczynnik powiększenia w polu wprowadzania powiększenia, polu po prawej stronie „Skala *”. Możesz również wprowadzić dokładną wartość Rozmiar w polu wejściowym Rozmiar, które jest polem po prawej stronie „Rozmiar *”, upewniając się, że wiesz, które wymiary reprezentują model na każdej osi. Ponadto skalowanie dzieli się na„Jednolite skalowanie” i „Niejednolite skalowanie” , domyślne użycie Jednolitego skalowania, czyli menu skalowania w stanie blokady. Aby użyć niejednorodnego skalowania, wystarczy kliknąć kłódkę. Niejednorodne skalowanie może zmienić sześcian w prostopadłościan. Reset przywróci model do pierwotnego kształtu, a To Max przeskaluje model do maksymalnego rozmiaru, jaki drukarka może wydrukować.

图片46

图片47Obracać się: Kliknij Obróć, a zobaczysz trzy pierścienie na powierzchni modelu. Kolory to czerwony, zielony i niebieski, reprezentujące osie X, Y i Z. Umieść mysz na pierścieniu, kliknij prawym przyciskiem myszy i przeciągnij, aby obrócić model wokół odpowiedniej osi o określony kąt, należy pamiętać, że użytkownicy mogą obracać tylko 15 razy kąt. Jeśli chcesz powrócić do pierwotnej pozycji, możesz kliknąć przycisk Resetuj w menu wirowania. Przycisk Połóż płasko automatycznie obraca model do bardziej płaskiej pozycji na dole, ale nie gwarantuje sukcesu za każdym razem.

图片48

图片49Lustro: Kliknij cztery strzałki lub dwie zielone ikony, aby odzwierciedlić oryginalny obraz. Po wybraniu modelu kliknij przycisk Lustro, aby wykonać lustrzane odbicie modelu wzdłuż osi X, Y lub Z. Na przykład model leworęczny może zostać odzwierciedlony w modelu praworęcznym.

图片50

2.6 Ustawienia parametrów drukowania

Ustawienia parametrów drukowania są podzielone na „Zalecane” i „Niestandardowe” ustawienia parametrów.

2.6.1 Zalecane ustawienia

„Zalecane” można rozumieć jako domyślne ustawienie parametru. Zaimportuj model i dokonaj ustawień parametrów modelu, a następnie kliknij „Slice”, aby wyeksportować Gcode. Nie ma potrzeby dalszej modyfikacji ustawień drukowania. Oprogramowanie jest w stanie domyślnym.

图片51

Pomiędzy nimi,

图片52

Aby wybrać drukarkę, drukarkę należy dodać w menu rozwijanym poprzez menu główne „Dodaj maszynę”, w przeciwnym razie nie będzie ona wyświetlana.

图片53Materiał. Materiał domyślny to „PLA-T200”. Różne materiały mają różne właściwości. Jeśli chcesz dodać typ materiału, możesz kliknąć, a następnie kliknąć „Zarządzanie materiałem ...”, zmodyfikować nowy materiał, zmodyfikować informacje o materiale, ustawienia drukowania itp.

图片54图片55

Zarządzanie materiałami

图片560.1 i 0.2, konfiguracja efektu drukowania, wybierz przeciągając czarną kropkę myszą. Liczba reprezentuje wysokość każdej warstwy. Im mniejsza liczba w opcjach, tym dokładniejszy wydruk i dłuższy czas drukowania. Zwykle 0,2 lub 0,2 mm wysokości to większa prędkość drukowania.

图片57Wypełnij ustawienie. Przeciągnij myszą czarną kropkę, aby uzyskać rozmiar wartości. Ustaw szybkość napełniania zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, jeśli nie dla nośności, zalecana szybkość napełniania 20%.

Włącz gradient: jeśli opcja jest włączona, gęstość wypełnienia będzie stopniowo wzrastać wraz ze wzrostem wysokości druku.

图片58: Niektóre nieregularne wypukłości wymagają wsparcia, aby uzyskać lepszy efekt druku. Jeśli nie jest używany, występ zapadnie się. Wybranie go stworzy pod modelem konstrukcję podporową, która zapobiegnie ugięciu lub drukowaniu modelu w powietrzu.

 

图片59Dodaje płaski obszar wokół lub poniżej obiektu, który można łatwo odciąć. Gdy ta opcja jest zaznaczona, funkcja Tratwa jest włączona. Jeśli nie jest zaznaczone, nie ma podłoża. Poszczególne ustawienia parametrów są edytowane w następnej sekcji, „Ustawienia parametrów drukowania”.

2.6.2 Niestandardowe

Lista parametrów niestandardowych, domyślne wyświetlanie najczęściej używanych parametrów, aby uzyskać więcej ustawień parametrów, kliknij parametry obok małego koła zębatego, jak pokazano na poniższym rysunku.

图片60

2.7 Krojenie i zapisywanie

W prawym dolnym rogu głównego interfejsu znajduje się przycisk „Krojenie”. Po ustawieniu parametrów wycinka, komunikat o stanie wyświetli przycisk „plaster”, przycisk zachęty. Mówi „krojenie ...” w toku, a po zakończeniu wskazuje, ile materiału zamierzasz zużyć, w metrach (m) i gramach (G) materiału.

图片61 图片62 图片63

 

2.8 Funkcja prawego przycisku myszy

Po zaimportowaniu modelu możesz kliknąć model, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy, wyskakującą funkcję prawego przycisku myszy, łatwą w obsłudze model. Funkcje są następujące:

图片64

Wyśrodkuj wybrany model: Po zmodyfikowaniu, powiększeniu, odwróceniu i wykonaniu innych operacji model niekoniecznie znajduje się na środku platformy, kliknij tę opcję, aby wyświetlić środek modelu.

Usuń wybrany model: Usuń model wybrany lewym przyciskiem myszy.

Model wielokrotnie wybrany: Skopiuj model wybrany lewym przyciskiem myszy.

Wybierz wszystkie modele: Wybierz modele, które pojawiają się na platformie. Wyczyść platformę roboczą: Opróżnij wszystkie modele na platformie drukowania.

Załaduj ponownie wszystkie modele: Jeśli przypadkowo usuniesz model ze swojej platformy, możesz użyć tej funkcji, aby przywrócić usunięty model na platformę drukowania i ponownie go wyświetlić.

Modele grupowe: wybierz kilka modeli w grupę, aby ułatwić ich przenoszenie i skalowanie.

Scal modele: Połączenie dwóch wzajemnie wykluczających się modeli w jeden, głównie do druku dwukolorowego. SPLIT MODEL: SPLIT Scalony model.

 

2.9 Jednokolorowy druk 3D FDM

W druku jednokolorowym na drukarce jest tylko jeden rodzaj materiału, a podstawa lub platforma jest przymocowana do tego samego materiału. Kroki krojenia pojedynczego kawałka materiału są następujące:

Krok 1: Wybierz drukarkę

图片65

Krok 2: Zaimportuj model

 

图片66图片67 图片68

 

Krok 3: Ustaw parametry, jeśli nie ma specjalnych wymagań, domyślne parametry drukowania mogą być.

图片69

Krok 4: Krojenie i zapisywanie

W "Cięcie na plasterki" w prawym dolnym rogu interfejsu oprogramowania, pokrój model, po przetworzeniu kliknij "Zapisz do pliku", utworzony plik GCODE zostanie zapisany na dysku.

图片70图片71

2.10 Dwukolorowy druk 3D FDM

Krok 1: Wybierz drukarkę

图片72

Krok 2: Zaimportuj model

图片73 图片74 图片75

Krok 3: Ustaw parametry

图片76

Wybierz jeden z modeli i kliknij prawym przyciskiem myszy „Ekstruder 1:”

 图片77

Wybierz jeden z modeli i kliknij prawym przyciskiem myszy „Ekstruder 2”

Krok 4: Scal model

图片78

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać wszystkie modele

图片79

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Scal model”

图片80

Kliknij model i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać „Wyśrodkuj wybrany model”

Krok 5: Krojenie i zapisywanie

W poprzednim kroku kliknij „Cięcie na plasterki” w prawym dolnym rogu programu, a następnie kliknij „Zapisz do pliku”, aby zapisać ścieżkę cięcia produkcji na dysk

图片81

图片82

3. funkcja grawerowania laserowego

3.1 Otwórz funkcję lasera z menu

图片83

Wybierz „Laser ToolHead”

图片84

Wybierz tak aby otworzyć EcubMakerLaser

图片85

3.2 Obsługiwany format obrazu

Obsługiwany obraz tego oprogramowania to: *. BMP, *. JPG, *. Png.

3.3 Wprowadzenie do interfejsu

图片86

Menu główne. "Plik" menu zawiera import plików graficznych, otwieranie ostatnio otwieranych plików i zapisywanie „Gcode”; "Język" można przełączać między chińskim i angielskim i ponownie uruchamiać po przełączeniu; "Dodatkowy" menu podzielone na „pomoc online”, „oficjalna strona internetowa” i „podmenu”.

Menu parametrów.

Wysokiej jakości dwusześcienny: Nadaje się zarówno do powiększania, jak i zmniejszania, zapewnia płynne obrazy z interpolacją pikseli.

Najbliższy sąsiad: Zachowaj ostre krawędzie, skalując obraz bez wygładzania żadnego piksela. 

Suwaki skali szarości i RGB. Jeśli otworzysz kolorowy obrazek, konieczna jest konwersja z koloru na skalę szarości. Możesz wybrać między predefiniowanym wzorem koloru lub skali szarości (Prosta średnia, Średnia waga lub Poprawna optyczna) lub wybrać opcję „Niestandardowe” i ręcznie zdefiniować dominację każdego składnika RGB.

图片87Oryginalny                                图片88 HQ Bicubic                                     图片89   Najbliższy sąsiad

 

Zwyczaj”Jest przydatna podczas importowania obrazów graficznych, takich jak clipart, i chcemy kontrolować ciemność / jasność poszczególnych kolorów.

图片90

Próg jasności, kontrastu i BW. Dzięki jasności i kontrastowi możesz przyciemnić lub rozjaśnić obraz, a także zwiększyć kontrast.

Za pomocą opcji BW można aktywować próg na obrazie: piksele jaśniejsze od progu będą traktowane jako białe, ciemniejsze staną się czarne.

Wszystkie te opcje wpływają na to, jak różne narzędzia przetwarzają obraz i generują ostateczny wynik. Ponieważ różne materiały zachowują się inaczej, gdy są grawerowane laserem, ważne jest, aby bawić się tymi opcjami, aby znaleźć najlepszą kombinację dla pożądanego efektu.

Z „linią do wiersza” narzędzie umożliwia grawerowanie wysokiej jakości obrazów w realistycznych odcieniach szarości. Należy pamiętać, że nie wszystkie materiały do ​​grawerowania nadają się do tego procesu: niektóre materiały nie reagują liniowo z mocą lasera, istnieją tylko w stanie wypalonym lub nie spalonym, co utrudnia odtworzenie skali szarości. W takich przypadkach sugerujemy użycie Narzędzie „dithering”.

Kierunek grawerowania laserowego można wybrać poziomo, wzdłużnie i ukośnie. Im wyższa jest wartość jakości, tym więcej punktów przedstawia i tym łatwiej jest zwęglać. Dlatego można ustawić różne wartości dla różnych materiałów. Ogólnie zalecane wartości to 10 rzędów / mm i 5 rzędów / mm dla materiałów drewnianych.

Ustaw prędkość grawerowania i rozmiar obrazu. Prędkość grawerowania wynosi około 300, którą można również dostosować do rzeczywistego mierzonego obiektu. Szerokość i wysokość reprezentują rzeczywisty rozmiar graweru.

Narzędzie graficzne

图片119Oceń 90 ° zgodnie z ruchem wskazówek zegara    图片123Oceń 90 ° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

图片120Przerzuć obraz w poziomie      图片124 Odwróć obraz w pionie

图片121Przytnij zdjęcie                      图片125Inver Color

图片122Cofnij wszystkie zmiany

Podgląd grawerowania laserowego: Idealny efekt trochę różni się od rzeczywistości. Oryginalny obraz: zaimportowany oryginalny obraz

Graficzny obszar wyświetlania

Import: Importuj pliki obrazów; Plaster: Przekształć grafikę w pliki gcode rozpoznawane przez komputer; Zapisz: Zapisz jako pliki gcode.

 

3.4 Obsługiwany format obrazu

Mapy bitowe: * .bmp, *. Png, *. Gif i * .jpg

Wykres wektorowy (optymalizujący): *. Svg

3.5 Eksport krok po kroku

QQ截图20201230200821

 

图片92

Ustawianie parametrów rzeźbienia

图片93

Pomiędzy nimi: "Jakość" Im gęstszy punkt, tym większa jest wartość, tym gęstszy jest wyświetlacz, a wartość masy odniesienia wynosi 10.

Prędkość powietrza. Reprezentuje prędkość ruchu głowicy lasera w nie rzeźbionym obszarze obrazu.

Prędkość rzeźbienia: Przedstawia prędkość poruszania się głowicy lasera w rzeźbionym obszarze. Zalecana wartość materiałów ogniotrwałych nie powinna być zbyt wysoka.

 

Generowanie plików do grawerowania

QQ截图20201230201155

 

Zapisz plikigcode) :

 图片95

3.6 Lista zalecanych wartości szybkości drukowania

Materiał

Prędkość rzeźbienia (mm / min)

Jakość (linia / m)

Potrójna sklejka

240

10

Karton Kraft

300

10

 


4. Funkcja rzeźbienia CNC

To oprogramowanie jest używane do oprogramowania do rzeźbienia modelu TOYDIY wyprodukowanego przez Ecubmaker. Wsparcie dla importu mapy wektorowej, bitmapy, podglądu Gcode.

4.1 Otwórz funkcję CNC z menu

图片96

Wybierz CNC  ToolHead ”

图片97

Wybierz tak aby otworzyć EcubMakerCNC

4.2 Interfejs funkcji

图片98

Przycisk otwierania pliku. Wykres wektorowy obsługuje otwieranie plików „*. SVG”, „DXF”. Pliki bitmap obsługują „*. JPG”, „*. JPEG” *. BMP "," *. GIF "," *. PNG ”.

Utwórz rysunek. Możesz tworzyć tekst i proste kształty.

Powiększ rysunek. Jeśli x i y są większe niż 180 mm i znajdują się poza zasięgiem platformy, rozmiar grafiki wyświetla czerwone ostrzeżenie.

Obróć kształt. Obsługuje 90 ° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 90 ° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przerzucanie, lustro poziome i lustro pionowe.

Ustawienia parametrów. Ustaw prędkość grawerowania, głębokość grawerowania i wysokość podnoszenia Z po zakończeniu rzeźbienia. Po ustawieniu uruchom ponownie oprogramowanie, aby odniosło skutek. Prędkość rzeźbienia wpływa na efekt rzeźbienia. Prędkość rzeźbienia różnych materiałów rzeźbiarskich można ustawić inaczej. Generalnie im mniejszy, tym lepszy, ale dłuższy czas rzeźbienia.

Aby wyświetlić pustą ścieżkę, tę opcję należy zaznaczyć podczas importowania i zapisywania rysunku, w przeciwnym razie grawerowanie będzie niedokładne.

Graficzny obszar wyświetlania. Obszar podglądu.

4.3 Import Vector

Obsługiwane formaty wykresów wektorowych to *. SVG i *. DXF, ale nie wszystkie obsługiwane wykresy wektorowe można otworzyć. Zaleca się użycie *. Pliki DXF.

QQ截图20201230201457 图片100图片101

4.4 Importuj mapę bitową

QQ截图20201230201643 图片103图片104图片105

Uwaga: Ogólnie wszystkie obsługiwane formaty map bitowych można otwierać, ale niektóre mapy bitowe mają obramowanie po zaimportowaniu do oprogramowania.

4.5 Importuj Gcode

QQ截图20201230201937

图片107

图片108

4.6 Utwórz tekst celny

QQ截图20201230202103

 

QQ截图20201230202329

4.7 Utwórz kształt

QQ截图20201230202453

 

图片112

4.8 Utwórz tłoczone

Wpisz tekst do utworzenia to oprogramowanie nie obsługuje funkcji tworzenia reliefów, ale udostępnia narzędzie do tworzenia reliefów czyli fusion360 firmy Autodesk. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z sekcjami „fusion360 utwórz adres pobierania ulgi” i „samouczek tworzenia reliefu fusion360”.

图片113图片114

4.9 Problemy i rozwiązania

4.9.1 Nie można otworzyć pliku wektorowego

A. Problemy z grafiką (kolor linii, szyfrowanie itp.)

B. Problem z narzędziem do generowania pliku wektorowego.

4.9.2 Gcode generowany przez plik bitmapy ma obramowanie

Zwykle z samym plikiem bitmapy problemy z liniami lub kolorami.

A. Sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Pokaż ruchomą ścieżkę.

B. Przetestuj plik *. Plik w formacie SVG dostarczany z oprogramowaniem do importowania. Jeśli możesz ponownie zaimportować dostosowany obraz.

 

5. Przełączanie języka

5.1 Chinse na angielski

图片115图片116 

Uruchom ponownie oprogramowanie

5.2 z angielskiego na Chinse 

 图片117 图片118

Uruchom ponownie oprogramowanie